0532 217 93 52

W

Kombi Değişimi

 Kombi değişimi, bir kaç farklılık gösteren uygulamalarla gerçekleştirilebilmektedir.

Bu işlemler Yoğuşmalı kombi değişimi, bacalı kombi değişimi ve Hermetik kombi değişimi gibi farklı kategorilerle isimlendirilmektedir. Kombi değişimi İGDAŞ projesi gerektirmeyen ve İGDAŞ projesi gerektiren kombi değişimi olarak iki farklı başlık adı altında guruplara ayrılır.

İGDAŞ Projesi Gerektiren Kombi Değişimleri Hangileridir?

1- Bacalı Kombiden Hermetik Kombiye Geçiş İşlemleri

Bacalı kombisi olan bir müşterinin Hermet kombiye geçmek istediği durumlarda; Kombi değişimi gerçekleştirilmeden önce yapılması gereken ilk işlem yeni doğal gaz tesisatının doğal gaz tadilat projesinin çizilmesidir. İGDAŞ’tan çizilerek hazırlanmış olan projenin onayı alınır ve kontrollerin yapılması için İGDAŞ’tan randevu alımı gerçekleştirilir. İGDAŞ tarafından belirlenmiş olan randevu gününden bir gün öncesinde Doğalgaz tesisatının yeni projeye göre eksiklikleri gözden geçirilir ve düzeltilmesi gereken detaylar varsa gereken işlem yapılarak yeniden düzenlenir. Mevcut olan bacalı kombi sökülerek yerine Hermetik kombi montajı gerçekleştirilir. İGDAŞ’tan alınan randevu günü gelen İGDAŞ mühendisi beraberliğinde proje ve tesisat kontrolleri yapıldıktan sonra uygunluk belgesi müşteriye teslim edilir. Müşterinin değiştirmiş olduğu eski bacalı kombisi hala çalışır durumda ise bu süre zarfında eski kombisini kullanabilir ve herhangi bir mağduriyet sorunu yaşamadan işlemleri gerçekleştirilebilecektir.

Bacalı Kombiden Yoğuşmalı Kombiye Geçiş İşlemleri
Bacalı kombiye sahip ola bir müşteri Yoğuşmalı bir kombiye geçmek istediğinde gerçekleştirilen işlemler;

Mevcut olan kombinin değişimi yapılmadan önce, yeni bir doğalgaz tesisatı, doğalgaz tadilat projesi çizilerek oluşturulur. İGDAŞ’tan çizilmiş olan yeni projenin onayı alınır ve gerekli kontrollerin yapılması amacıyla İGDAŞ’tan randevu alınır. İGDAŞ’tan alınmış olan randevu gününden bir gün önce mevcut Doğalgaz tesisatının yeni projeye göre eksiklikleri varsa gereken düzeltmeler yapılır. Değiştirilmek istenen mevcut bacalı kombinin sökülmesinin ardından, yoğuşmalı kombi montajı gerçekleştirilir. Randevu günü gelen İGDAŞ mühendisi eşliğinde önceden çizilmiş olan proje ve gerekli olan tesisat kontrolleri yapılır ve sonrasında uygunluk belgesi müşteriye verilir. Müşterinin önceki kombisi çalışır durumda ise, bu süre zarfında eski kombisini kullanabileceğinden ve herhangi bir mağduriyet yaşamadan değişim işlemleri tamamlanır.

İGDAŞ Projesi Gerektirmeyen Kombi Değişimleri Hangileridir?

1- Hermetik Kombi Değişim İşlemleri

Müşterinin bir Hermetik kombisi var ve mevcut olan kombisini yeni bir Hermetik kombi ile değiştirmeyi tercih ediyorsa ;

İlk olarak arızalı durumdaki eski kombi sökülerek yerine yeni hermetik kombi montajı gerçekleştirilir. İGDAŞ’ın mevcut online sisteminden gerekli müşteri bilgileri, sökülen arızalı kombinin markası, kombinin takılacağı yer gibi bilgilerin girildiği kombi değişim formu doldurulduktan sonra İGDAŞ’a gönderilir. İGDAŞ’ın proje mühendisleri formunun incelenmesi sonrasında onay verme işlemi gerçekleştirilir ve temin edilen bu kombi değişimi onay belgesi müşteriye verilir. Tüm bu işlemlerin sonrasında müşteri ya da kombi değişimi yapan firma tarafından kombinin yetkili servisi çağrılır.

Gelen yetkili servis ilk etapta İGDAŞ’tan alınmış olan onaylı kombi değişimi formunu inceler ve sonrasında da gerekli ayarlamaları yapar. Son olarak da montajı gerçekleştirilmiş olan yeni kombinin çalıştırma işlemini gerçekleştirerek kombinin garanti belgesini onaylar. Kombi montajının gerçekleştirilmesi, İGDAŞ’tan onay alınması ve alınan onay belgesinin müşteriye verilmesi işlemlerinin tamamı aynı gün içerisinde firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

2- Hermetik Kombiden Yoğuşmalı Kombiye Geçiş İşlemleri

Müşterinin mevcut olan Hermetik bir Kombisi var ve müşteri bu kombiyi yoğuşmalı kombi ile değiştirmek istediği durumlarda;

Mevcut Hermetik kombi yerinden sökülerek yeni Yoğuşmalı kombinin montaj işlemleri gerçekleştirilir. Bu konuyla alakalı dikkat edilmesi gereken detay Yoğuşmalı kombilerde, kombi altından bulunan klimanın altından su ve benzeri sıvı akışı gerçekleşir. Bu sıvı akımı gerçekleşen bölümün mutlaka kapalı bir gidere bağlanması şarttır. Montajı yapılacak olan Yoğuşmalı kombi eğer mutfakta bulunuyorsa, mutfak lavabo altına kadar gider hattı çekilmesi gerekmektedir. Eğer kombi balkona montaj edilecek ise balkonun süzgecine sıvının akıp gidebileceği bir tesisat çekilmelidir. Yoğuşma gider bağlantısının gerçekleştirilmesi çok önemlidir. Yeni yoğuşmalı kombinin montaj işleminin tamamlanmasının ardından, İGDAŞ’ın online sisteminden müşteri bilgileri, eski kombinin markası, kombinin takılacağı yer gibi bilgilerin giriş işleminin yapıldığı kombi değişim formu doldurularak İGDAŞ’a gönderilir.

İGDAŞ’ın proje mühendisleri gönderilmiş olan formun gerekli incelemelerini yaptıktan sonra onay verir. Bu işlemin ardından kombi değişimi onay belgesi müşteriye verilir. Tüm bu işlemler tamamlandıktan sonra müşteri ya da firma tarafından kombinin yetkili servisi çağrılır. Gelen servisi yetkilisi ilk olarak İGDAŞ’tan alınmış olan kombi değişimi formunu inceler ve sonrasında gerekli ayarlamaları yaparak kombi çalıştırma işlemini gerçekleştirdikten sonra kombinin garanti belgesini onaylar. Kombi montajının gerçekleştirilmesi, İGDAŞ’tan onay alınması onay belgesinin müşteriye verilmesi edilmesi işlemlerinin tamamı aynı gün içerisinde firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

3- Yoğuşmalı Kombi Değişim İşlemleri

Müşterinin mevcutta bir Yoğuşmalı Kombisi var ve yeni bir Yoğuşmalı Kombi tercih ediyorsa;

Yapılan ilk işlem, mevcut arızalı yoğuşmalı kombinin sökü ardından yerine yeni bir yoğuşmalı kombinin montajı gerçekleştirilir. Yoğuşmalı kombi montajlarında en önemli önemli detay yoğuşma kombisinden akan sıvılar için gerekli olan gider hattıdır. Gider hattının çok sağlıklı bir biçimde yapılması oldukça önemli bir konudur. Yoğuşmalı kombi montajı gerçekleştirildikten sonra İGDAŞ’ın online sisteminden müşteri bilgileri, sökülmüş olan eski kombinin markası, kombinin takılacağı yer gibi bilgilerin girildiği kombi değişim formu doldurulduktan sonra İGDAŞ’a gönderilir. İGDAŞ’ın proje mühendisleri formda gerekli olan incelemeleri gerçekleştirdikten sonra onay verir.

İGDAŞ tarafından verilmiş olan kombi değişimi onay belgesi müşteriye verilir. Tüm bu işlemlerin tamamlanmasından sonra müşteri ya da firma tarafından kombinin yetkili servisi çağrılır. Gelen yetkili servis ilk olarak İGDAŞ tarafından verilen kombi değişimi formunu inceler ve sonrasında da gerekli ayarlamaları yaparak yoğuşmalı kombinin çalıştırma işlemini gerçekleştirmesinin ardından yoğuşmalı kombinin garanti belgesini onaylar. Yoğuşmalı kombi montajının gerçekleştirilmesi, İGDAŞ’tan onay alınması ve onay belgesinin müşteriye verilmesi işlemlerinin tamamı aynı gün içerisinde firmamız tarafından gerçekleştirilebilmektedir.

2- Bacalı Kombi Değişim İşlemleri

Bir müşterinin mevcutta bacalı bir kombisi var ve bu bacalı kombinin yerine yeni bir bacalı tercih ediyorsa;

İlk olarak bu değişimi yaptırmak isteyen müşteri baca uygunluk belgesini almalıdır. Bu işlem İtfaiyeden yetkili firmalar aracılığı ile bacanın uygunluğunun kontrolünü yaptırılarak onay belgesini alınır. Yapılan bu işlemlerden sonra igdaştaş tarafından yetkilendirilmiş olan firma arızalı olan bacalı kombiyi söker ve yeni bacalı kombinin montaj işlemlerini gerçekleştirir. Firma yetkilisi, Bacalı kombi değişimi formunu doldurduktan sonra müşteriye verir. Değişim işlemlerinin ardından müşteri baca raporu ve kombi değişim formu ile birlikte bağlı bulundukları İGDAŞ birimine giderek elindeki belgeleri İGDAŞ’a teslim eder. İGDAŞ’tan gelen bir teknisyen belgelerle birlikte kombi değişiminin gerçekleştirilmiş olduğu eve gelir ve yapılması gerekli olan tüm kontrolleri tamamladıktan sonra İGDAŞ onay belgesini müşteriye verir.

Tüm bu işlemlerin ardından müşteri ya da firma tarafından kombi montajı gerçekleştirilen yeni kombinin yetkili servisi çağrılır. Gelen yetkili servis elemanı ilk olarak İGDAŞ’tan alınan onaylanmış kombi değişimi formunu inceledikten sonra gerekli ayarlamaları tamamlar ve kombi çalıştırma işlemini gerçekleştirdikten sonra kombinin garanti belgesini onaylar. Baca raporu alma işlemi ortalama olarak 1 gün içerisinde gerçekleştirilmekte olup kombi montajı değişim işlemi aynı gün içerisinde yapılabilmektedir. İGDAŞ’tan teknisyenin gelip onay vermesi ve belgelerin verildiği günün ertesi gününde tüm işlemler tamamlanabilmektedir. Toplamda bacalı kombi montajı ve bacalı kombi değişimi işlemi 2-3 günlük bir sürede tamamen gerçekleştirilebilmektedir.